DKP sac nedir

DKP Sac Nedir?

DKP saclar, sıcak haddelenme işleminden geçirildikten sonra ölçeklerin ve yüzey kirliliğinin temizlenmesi için asidik bir çözeltide asitlenir. Bu işlem, sacın yüzeyini temizler ve daha düzgün bir yüzey kalitesi elde edilmesini sağlar.

DKP Sac Kullanmanın Avantajları 

DKP sacın birçok avantajı bulunmaktadır. Bu avantajlardan bazıları:

Düzgün Yüzey: Asitleme işlemi sayesinde, DKP sacın yüzeyindeki oksitler, kireçlenmeler ve yüzey kusurları giderilir. Bu, düzgün bir yüzey sağlar.

İyi İşlenebilirlik: DKP sac, soğuk şekillendirme, bükme, delme ve kesme gibi çeşitli işlemlere uygun bir yapıya sahiptir.

Yüksek Mekanik Özellikler: Sıcak haddelenmiş olması nedeniyle, DKP sac yüksek mukavemet ve tokluk değerlerine sahiptir.

Korozyon Direnci: Asitleme işlemi sonucu, metalin yüzeyindeki oksitlenme ve kireçlenme giderilir. Bu, korozyona karşı bir dereceye kadar direnç sağlar. Ek yüzey işlemleri ile korozyon direnci daha da artırılabilir.

Uygun Maliyet: DKP sacın üretimi, diğer bazı çelik ürünlerine göre daha ekonomik bir süreçtir. Bu, uygun maliyetli bir malzeme seçeneği sunar.

Esneklik: DKP sac, farklı kalınlık, genişlik ve boyutlarda üretilebilir. Bu, geniş bir uygulama yelpazesi için uygunluk sağlar.

Isıl İşlem Uygunluğu: Eğer gerekiyorsa, DKP sacın mekanik özellikleri ısıl işlem ile daha da iyileştirilebilir.

Yüksek Boyutsal Doğruluk: Sıcak haddelenmiş sacın asitlenmesi, malzemenin boyutsal doğruluğunu ve toleransını iyileştirir.

Dayanıklılık: Doğru yüzey işlemi ve koruma yöntemleriyle, DKP sac uzun süreli dayanıklılık ve performans gösterebilir.

Geniş Kullanım Alanı: Otomotivden inşaata, makine imalatından enerji sektörüne kadar birçok alanda DKP sac tercih edilmektedir.

Bu avantajlar, DKP sacın birçok sektörde tercih edilmesinin ana nedenlerinden bazılarıdır. Ancak, kullanım alanına ve gereksinimlere bağlı olarak, DKP sacın özelliklerini ve avantajlarını değerlendirmek önemlidir.
 

DKP Sac Özellikleri


DKP sacın temel özellikleri şunlardır:

Düz ve Temiz Yüzey: Asitleme işlemi sayesinde, DKP sacın yüzeyindeki oksidasyon ölçekleri ve diğer kirlilikler temizlenir. Bu, daha pürüzsüz ve temiz bir yüzey elde edilmesini sağlar.

Yüksek Mukavemet: DKP saclar, sıcak haddelenme işlemi nedeniyle yüksek mukavemete sahip olabilirler. Bununla birlikte, sıcak haddelenmiş saclara göre genellikle daha yumuşaktırlar.

İyi Şekillenebilirlik: DKP sacların soğuk haddelenmiş saclara kıyasla daha esnek bir yapıya sahip olması nedeniyle şekillendirme işlemleri için uygundur.

İyi Kaynak Yapılabilirlik: DKP saclar, genellikle kolayca kaynak yapılabilir bir yapıya sahiptir.

Termal İşlemle Kolayca Sertleştirilebilir: DKP saclar, termal işlemle sertleştirilebilir, bu da onları bazı uygulamalar için daha uygun hale getirir.

Korozyon Direnci: Asitleme işlemi, yüzeydeki oksidasyon ölçeklerini ve korozyonu tetikleyebilecek diğer unsurları temizler. Ancak, uzun süreli koruma için ek yüzey işlemleri gerekebilir.

Maliyet Etkinliği: DKP saclar, soğuk haddelenmiş saclara göre genellikle daha ekonomiktir, çünkü üretim süreçleri daha basittir.

Bu özellikler, DKP sacın inşaat, otomotiv, makine imalatı gibi birçok sektörde popüler olmasını sağlar. Ancak kullanım amacına ve ortam koşullarına bağlı olarak ek yüzey koruma veya işlem gerekebilir.

DKP Sacın Mekanik Özellikleri

DKP sacın mekanik özellikleri, kullanılan çelik türüne, ısıl işlemlere, haddeleme sürecine ve diğer üretim parametrelerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bununla birlikte, genel olarak DKP sacların tipik mekanik özellikleri şunlardır:

Akma Mukavemeti: Bu, malzemenin plastik deformasyona uğramadan dayanabileceği maksimum gerilme değerini ifade eder. DKP sac için bu değer, genellikle kullanılan çelik türüne bağlı olarak değişir.

Çekme Mukavemeti: Bu, malzemenin kopmadan önce dayanabileceği maksimum gerilme değeridir. DKP saclar genellikle yüksek çekme dayanımına sahiptir.

Uzama: Bu, malzemenin kırılmadan önce ne kadar uzayabileceğini gösterir ve genellikle yüzde olarak ifade edilir. DKP saclar, belirli bir çekme gerilimi altında belirli bir uzama yüzdesine sahip olabilir.

Sertlik: DKP sacların sertliği, kullanılan çelik türüne ve üretim sürecine bağlı olarak değişebilir. Sertlik, genellikle Brinell veya Rockwell sertlik testleri ile ölçülür.

Darbe Mukavemeti: Bu, malzemenin ani darbelere veya şok yüklemelere karşı dayanıklılığını ifade eder. Charpy veya Izod darbe testleri ile ölçülür.

Kırılma Dayanımı: Bu, malzemenin kırılganlık seviyesini ifade eder. Yüksek kırılma dayanımı, malzemenin çatlamadan veya kırılmadan daha fazla deformasyona uğrayabileceği anlamına gelir.

Eğilme Özellikleri: DKP sacın eğilme sırasında gösterdiği direnç ve esneklik de önemlidir, özellikle şekillendirme veya bükme gereksinimlerinin olduğu uygulamalar için.

Yüzey Kalitesi: Asitleme işlemi nedeniyle DKP sacların yüzeyi genellikle pürüzsüz ve temizdir.

Bu mekanik özellikler, DKP sacların endüstriyel uygulamalarda neden tercih edildiğini gösterir. Ancak, spesifik bir DKP sac türünün mekanik özelliklerini belirlemek için üretici tarafından sağlanan veri sayfalarına veya sertifikalara başvurmak her zaman en iyisidir.

DKP Sacın Kimyasal Özellikleri

DKP sacın kimyasal özellikleri, kullanılan çelik türüne göre değişkenlik gösterebilir.

Ancak genel olarak, standart bir karbon çeliği için tipik bir kimyasal bileşen dağılımı şu şekildedir:

C (Karbon): %0.05 - %0.25
Mn (Mangan): %0.3 - %0.9
Si (Silikon): %0.1 - %0.7
P (Fosfor): Maksimum %0.045
S (Kükürt): Maksimum %0.045

Bunlar temel elementlerdir ve çeliğin genel özelliklerini belirler. Ancak, farklı çelik türlerine, örneğin alaşımlı çeliklere, göre ek elementler (krom, nikel, molibden vb.) içerebilir ve bu elementlerin oranları çeliğin kimyasal özelliklerini değiştirebilir.

Özellikle belirli bir uygulama için spesifik bir DKP sac tipi kullanmayı planlıyorsanız, üreticinin sağladığı teknik bilgileri kontrol ederek tam kimyasal bileşimi öğrenmelisiniz. Bu bilgi, malzemenin performansı, kaynak kabiliyeti, sertlik, korozyon direnci gibi özelliklerini anlamanızda yardımcı olacaktır.

DKP Sacın Fiziksel Özellikleri

DKP sacın fiziksel özellikleri, kullanılan çelik türüne ve alaşım bileşenlerine göre değişiklik gösterebilir. Ancak, genel olarak DKP sacların bazı tipik fiziksel özelliklerini aşağıdaki gibidir.

Yoğunluk: Yaklaşık 7,85 g/cm³. Bu değer, kullanılan çelik türüne göre hafifçe değişiklik gösterebilir.

Termal İletkenlik: DKP sacın termal iletkenliği, genellikle 30-50 W/m·K arasında değişir.

Elektriksel İletkenlik: Standart karbon çelikleri, elektriksel olarak iletken değillerdir, ama bu değer alaşımlı çeliklere göre değişebilir.

Lineer Termal Genleşme Katsayısı: Genellikle 10-15 x 10^-6 /°C arasında değişir.

Manyetik Özellikler: Standart karbon çelikleri ferromanyetik özelliklere sahiptir. Yani mıknatıs tarafından çekilirler.

Akma Dayanımı, Çekme Dayanımı ve Uzama: Bu mekanik özellikler, çeliğin kimyasal bileşimine, ısıl işlemlerine ve üretim sürecine bağlı olarak değişir. Genellikle akma dayanımı 200-300 MPa, çekme dayanımı 350-500 MPa ve uzama %15-25 aralığında olabilir.

Sertlik: DKP saclar genellikle Brinell sertlik skalasında 120-140 HB aralığında bir sertliğe sahip olabilir.

Bu özellikler genelleştirmelerdir ve çelik türüne, üretim sürecine ve alaşımlara göre değişiklik gösterebilir.

DKP Sac Isı Dayanımı

DKP sacın ısıya dayanıklılığı, genellikle sahip olduğu çelik türüne, alaşım bileşenlerine ve üretim sürecine bağlı olarak değişir. Ancak, genel olarak DKP saclar, ısıya karşı belirli bir dayanıklılığa sahiptir.

Bazı temel bilgiler şunlardır:

Yüksek Sıcaklıklarda Dayanıklılık: Çoğu çelik türü, yüksek sıcaklıklara (örneğin 400-500°C) kadar olan uygulamalarda kullanım için uygun olabilir. Ancak, bu sıcaklık değerleri çelik türüne ve bileşenlerine bağlı olarak değişebilir.

Isıl İşlem: DKP saclar, sıcaklık dalgalanmalarına veya uzun süreli yüksek sıcaklık maruziyetine bağlı olarak mekanik özelliklerinde değişiklikler gösterebilir. Bu, çeliğin sertliği, mukavemeti ve diğer özellikleri üzerinde etkili olabilir.

Isıl Genleşme: DKP sacın ısıya maruz kalması, termal genleşmeye yol açabilir. Bu, montaj ve tasarım aşamalarında dikkate alınması gereken bir faktördür.

Korozyon Direnci: Yüksek sıcaklıklarda, bazı çelik türlerinin korozyon direnci azalabilir. Bu nedenle, yüksek sıcaklıkta çalışması planlanan bir çeliğin, kullanılacağı ortama uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Sıcaklık Aralığı: Belirli bir DKP sacın ısıya dayanıklılığını belirtirken, genellikle minimum ve maksimum sıcaklık aralıkları verilir. Bu aralıklar, sacın güvenli bir şekilde kullanılabileceği sıcaklık değerlerini belirtir.

DKP sacın ısıya dayanıklılığına dair spesifik bilgilere ulaşmak için, üreticinin teknik veri sayfalarına veya ürün spesifikasyonlarına başvurmak en iyisidir. Özellikle yüksek sıcaklıkta bir uygulama için DKP sac kullanmayı planlıyorsanız, sacın sıcaklık sınırlarını ve diğer termal özelliklerini doğrulamak önemlidir.
 

DKP Sac Nasıl Üretilir?


DKP sacın üretim süreci, temel olarak iki ana adımdan oluşur: sıcak haddelenme ve asitleme. Bu süreçlerin ayrıntılı bir açıklaması:

1. Sıcak Haddelenme

Ham Malzemenin Hazırlığı: İlk olarak, çelik bloklar ya da kütükler, sıcak haddelenme işlemine başlamadan önce ısıtılır. Bu ısıtma, genellikle bir ısıtma fırınında yüksek sıcaklıklarda (yaklaşık 1200°C) gerçekleşir.

Deformasyon: Isıtılmış çelik, çeşitli hadde silindirlerinden geçirilerek inceltilir ve genişletilir. Bu, çeliğin istenen kalınlık ve genişlikte bir sac haline gelmesini sağlar.

Soğutma: Sıcak haddelenmiş sac, soğutma bölümünde su püskürtme yöntemi ile hızla soğutulur.

2. Asitleme

Asidik Banyo: Sıcak haddelenmiş sac, oksidasyon ölçeklerini ve yüzey kirliliğini temizlemek için asidik bir çözeltide (genellikle hidroklorik asit veya sülfürik asit içeren) asitlenir.

Yüzey Durulama: Asidik banyodan sonra sac, kalan asit ve kirlilikleri temizlemek için bol su ile durulanır.

Kurutma: Durulama işleminden sonra sac, suyun tamamen uzaklaştırılması için kurutma ünitesinden geçirilir.

Asitleme işlemi, sacın yüzeyini daha pürüzsüz ve temiz hale getirir, böylece sonraki işlemler için daha uygun bir yüzey oluşturulur. Asitlenmiş sac, genellikle yağlama, kaplama veya diğer yüzey işlemleri için hazırdır.

DKP sacın üretim süreci, üreticiden üreticiye ve spesifik ürün gereksinimlerine göre değişiklik gösterebilir. Ancak yukarıda verilen adımlar, genel bir üretim sürecini temsil eder.

DKP Sacın Yüzey Koruma ve İşlemleri

DKP sac, üretim sürecindeki asitleme işlemi sayesinde yüzeyindeki oksitleri ve kireçlenmeleri giderir. Ancak, bu sacın kullanım ömrünü uzatmak, korozyon direncini artırmak ve estetik açıdan daha iyi bir görünüm elde etmek için çeşitli yüzey koruma ve işlem yöntemleri uygulanabilir. DKP sacın yüzeyine uygulanabilecek bazı koruma ve işlem yöntemleri:

Boyalı Kaplama: DKP sacın yüzeyi, korozyona karşı ekstra bir koruma sağlamak için çeşitli boya türleriyle kaplanabilir. Bu, sacın estetik görünümünü de artırır.

Galvanizleme: Bu işlem, çeliğin yüzeyine bir çinko tabakası uygulanarak korozyon direncini artırır. Sıcak daldırma yöntemiyle galvanizleme en yaygın yöntemdir.

Lamine Kaplama: Özellikle dekoratif veya koruyucu bir kaplama gereksinimi olan uygulamalarda, DKP sacın yüzeyine plastik veya metalik bir film lamine edilebilir.

Yağlama: Sacın yüzeyine koruyucu bir yağ tabakası uygulanarak oksidasyona ve korozyona karşı koruma sağlanabilir. Ayrıca, işleme sırasında sürtünmeyi azaltmaya da yardımcı olur.

Pasifasyon: Korozyon direncini artırmak için DKP sacın yüzeyinde bir koruyucu oksit tabakası oluşturulabilir.

Fosfatlama: Bu işlem, boya veya diğer kaplamaların daha iyi yapışmasını sağlamak için yüzeyde bir fosfat tabakası oluşturur.

Parlatma: DKP sacın yüzeyi, parlak ve düzgün bir yüzey elde etmek için mekanik veya kimyasal yöntemlerle parlatılabilir.

Baskı: Dekoratif uygulamalar için DKP sacın yüzeyine çeşitli desenler veya grafikler basılabilir.

Bu işlemler, DKP sacın uygulama alanına, kullanım süresine ve estetik gereksinimlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Yüzey koruma ve işlem yöntemlerinin seçimi, spesifik uygulama gereksinimlerine, maliyet faktörlerine ve diğer kriterlere bağlı olarak yapılmalıdır.

DKP Sacın Kullanım Alanları

DKP sac, hem sıcak haddelenme hem de asitleme süreçlerinden geçirildiği için, birçok sektörde geniş bir kullanım yelpazesi bulunmaktadır. DKP sacının bazı yaygın kullanım alanları:

İnşaat Sektörü: DKP saclar, yapısal elemanlar olarak kullanılırlar. Bunlar arasında köprüler, binalar, depolar ve diğer yapılar yer alır.

Otomotiv Endüstrisi: Otomobil gövdeleri, şasi parçaları ve bazı iç komponentlerde DKP sac kullanılır. Bu sac türü, mükemmel şekillendirme özellikleri sayesinde otomotiv endüstrisinde tercih edilir.

Makine ve Ekipman Üretimi: Tarım makineleri, inşaat makineleri ve diğer endüstriyel ekipmanlarda DKP sac kullanılır.

Gemi İnşaatı: DKP sac, gemi gövdeleri ve diğer deniz yapılarının inşasında kullanılır.

Boru ve Profil Üretimi: DKP sac, boruların ve çeşitli metal profillerin üretiminde kullanılır.

Konteyner ve Tank Üretimi: Depolama tankları, su tankları, basınçlı kaplar ve konteynerlerin üretiminde DKP sac tercih edilir.

Demiryolu Araçları: Vagon gövdeleri, raylar ve demiryolu ekipmanlarında DKP sac kullanılır.

Enerji Sektörü: Rüzgar türbinlerinin kuleleri, enerji iletim kuleleri ve diğer enerji altyapılarında DKP sac tercih edilir.

Kaldırma ve Taşıma Ekipmanları: Vinçler, forkliftler ve diğer kaldırma araçlarının yapısal bileşenlerinde DKP sac kullanılır.

Beyaz Eşya Üretimi: Buzdolapları, çamaşır makineleri, fırınlar gibi ev aletlerinin gövdelerinde DKP sac kullanılır.

Bu kullanım alanları, DKP sacın esnekliği, mukavemeti ve maliyet etkinliği nedeniyle tercih edildiğini göstermektedir. Bununla birlikte, sacın kullanılacağı spesifik uygulamaya ve ortam koşullarına bağlı olarak ek yüzey koruma veya işlem gerekebilir.

DKP Sac Ölçüleri / DKP Sac Boyutları 

DKP sacın ölçüleri, üreticiye, talebe ve kullanım alanına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Genellikle, DKP sacın standart ölçüleri kalınlık, genişlik ve uzunluk olarak ifade edilir. Özellikle kalınlık, genellikle belirli bir aralıkta değişkenlik gösterir.

Aşağıda, genellikle piyasada bulunan bazı standart DKP sac kalınlık değerlerini bulabilirsiniz. Ancak bu değerler üreticiden üreticiye ve bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir:

1.2 mm
1.5 mm
2.0 mm
2.5 mm
3.0 mm
4.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
12.0 mm

Genişlik ve uzunluk da talebe bağlı olarak farklılık gösterebilir. Genellikle DKP sac, standart genişliklerde (örn. 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm vb.) ve belirli bir maksimum uzunlukta (örn. 6000 mm) üretilir. Bu değerler genelleştirmelerdir ve tam özellikler için belirli bir üreticinin ürün kataloğuna başvurmanız gerekmektedir. 

DKP Sac Çeşitleri

DKP saclar, yüzey temizliği, kalınlığı, boyutu, alaşım türü ve bileşene göre çeşitlendirilebilir.

Kalınlık Bazında Çeşitler

İnce DKP Sac
Orta Kalınlıkta DKP Sac
Kalın DKP Sac

Yüzey Kalitesi ve İşlemine Göre Çeşitler

Normal Yüzeyli DKP Sac: Standart dekapaj işlemi görmüş saclar.
Soğuk Haddelenmiş DKP Sac: Daha düzgün ve parlak bir yüzeye sahip saclar.
Ekstra Dekapajlı DKP Sac: Ekstra temizlik işlemi görmüş saclar.

Alaşım ve Bileşene Göre Çeşitler

Düşük Karbonlu DKP Sac: Daha iyi kaynak kabiliyeti sunar.
Yüksek Karbonlu DKP Sac: Daha yüksek mukavemet ve sertlik sunar.
Alaşımlı DKP Sac: Özel alaşımlı çelikten üretilen saclar. Özellikle, belirli mekanik veya kimyasal özellikler gerektiren uygulamalar için kullanılır.

Boyut ve Şekle Göre Çeşitler

Rulo Formunda DKP Sac: Sürekli üretim süreçleri için.
Kesilmiş Levha Formunda DKP Sac: Belirli boyutlarda kesilmiş levhalar.

Kullanım Alanına Göre Çeşitler

Yapısal DKP Sac: İnşaat sektöründe kullanılır.
Otomotiv DKP Sac: Otomobil üretiminde kullanılır.
Endüstriyel DKP Sac: Çeşitli endüstriyel uygulamalar için.

Yüzey İşlemine Göre Çeşitler

Boyalı DKP Sac: Yüzeyine boya uygulanmış saclar.
Galvanizli DKP Sac: Korozyon direncini artırmak için galvaniz kaplamalı saclar.

DKP sacın tam olarak hangi çeşitlere ayrıldığı, üreticiye, piyasaya ve uygulama alanına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

DKP Sac İle Galvaniz Sac Farkı

DKP sac ve galvanizli sac, çelik levha üretiminde kullanılan iki farklı malzemedir ve aralarında bazı temel farklar bulunmaktadır. 

Üretim Süreci ve Kaplama

DKP Sac: DKP sac, sıcak haddelenmiş sacın asidik bir solüsyon ile temizlenmesiyle elde edilir. Bu işlem, sacın yüzeyindeki oksidasyon tabakasını ve kirlilikleri kaldırır. DKP sacın yüzeyi pürüzsüz ve gri renkte olup, koruyucu bir kaplama içermez.

Galvanizli Sac: Galvanizli sac, çelik levhanın bir çinko banyosuna daldırılmasıyla elde edilir. Bu işlem, sacın yüzeyini bir çinko tabakasıyla kaplar. Bu çinko kaplama, sacı korozyona karşı korur.

Korozyon Direnci

DKP Sac: Dekapaj işlemi sırasında yüzeydeki oksidasyon tabakası kaldırılsa da, DKP sac korozyona karşı doğal bir dirence sahip değildir. Bu nedenle genellikle boyanır veya diğer koruma yöntemleriyle kaplanır.

Galvanizli Sac: Çinko kaplama, galvanizli sacın korozyona karşı dirençli olmasını sağlar. Bu özellik, dış mekan uygulamalarında ve nemli ortamlarda kullanım için idealdir.

Kullanım Alanları

DKP Sac: Genellikle otomotiv, makine üretimi ve yapım sektörlerinde kullanılır. Koruma altında tutulduğu sürece dış mekanlarda da kullanılabilir.

Galvanizli Sac: Dış mekan yapıları, çatı kaplamaları, HVAC sistemleri ve daha birçok uygulama için tercih edilen bir malzemedir.

Maliyet

DKP Sac: Genellikle galvanizli sacdan daha ucuzdur, çünkü üzerinde koruyucu bir kaplama bulunmaz.

Galvanizli Sac: Çinko kaplama süreci nedeniyle genellikle DKP sactan daha maliyetlidir.

Seçiminizi yaparken projenizin ihtiyaçlarına ve kullanım koşullarına göre en uygun malzemeyi seçmeniz önemlidir.

DKP Sac İle HRP Sac Farkı

DKP sac ve HRP sac, çelik levha üretiminde kullanılan iki farklı üründür ve aralarında bazı temel benzerlikler ve farklar bulunmaktadır.

Tanım

DKP Sac: Dekapajlı plaka olarak da adlandırılır. Sıcak haddelenmiş sacın asidik bir solüsyon ile temizlenmesiyle elde edilir. Bu işlem, sacın yüzeyindeki oksidasyon tabakasını ve kirlilikleri kaldırır.

HRP Sac: HRP sac temelde DKP sacın bir başka adıdır. Sıcak haddelenmiş sacın dekapaj işlemi görmesiyle elde edilen saca verilen isimdir.

Üretim Süreci

Hem DKP hem de HRP sac, sıcak haddelenmiş çelik sacın asidik bir solüsyonla temizlenmesiyle üretilir. Bu, sacın yüzeyinde oluşan oksit tabakasını kaldırır.

Yüzey Özellikleri

Her iki sac türü de pürüzsüz ve temiz bir yüzeye sahiptir. Dekapaj işlemi sayesinde yüzeydeki oksitler ve kirlilikler kaldırılır.

Kullanım Alanları

Hem DKP hem de HRP sac, otomotiv sektöründen inşaat sektörüne kadar birçok alanda kullanılır. Özellikle boyanacak ya da kaplanacak uygulamalarda tercih edilirler.

Korozyon Direnci

Her iki sac türü de doğal bir korozyon direncine sahip değildir. Bu nedenle koruma altında tutulmalı, boyanmalı veya kaplanmalıdır.

DKP sac ve HRP sac temelde aynı üründür ve aralarında önemli bir fark bulunmamaktadır. Farklı bölgelerde veya sektörlerde farklı terimlerle anılabilirler.

DKP Sac İle Siyah Sac Farkı

DKP sac ile siyah sac arasında üretim süreçleri, yüzey özellikleri ve kullanım alanlarına göre bazı temel farklar bulunmaktadır.

Tanım

DKP Sac: Dekapajlı plaka olarak da adlandırılır. Sıcak haddelenmiş sacın asidik bir solüsyon ile temizlenmesiyle elde edilir. Bu işlem, sacın yüzeyindeki oksidasyon tabakasını ve kirlilikleri kaldırır.

Siyah Sac: Sıcak haddelenmiş sac olarak da bilinir. Sıcak haddeleme işlemi sonrası yüzeyde oksidasyon tabakası oluşur ve bu tabaka saca gri-siyah bir renk kazandırır.

Yüzey Özellikleri

DKP Sac: Dekapaj işlemi sayesinde sacın yüzeyindeki oksit tabakası kaldırılır ve pürüzsüz, temiz bir yüzey elde edilir.

Siyah Sac: Sıcak haddeleme sonrası yüzeyde oluşan oksit tabakası nedeniyle siyah renkte ve pürüzlü bir yüzeye sahiptir.

Korozyon Direnci

DKP Sac: Oksit tabakasının kaldırılması sayesinde yüzey daha temizdir ancak doğal bir korozyon direncine sahip değildir.

Siyah Sac: Yüzeydeki oksit tabakası sacı hafif bir korozyona karşı korur, ancak uzun süreli koruma sağlamaz.

Kullanım Alanları

DKP Sac: Genellikle boyanacak ya da kaplanacak uygulamalarda tercih edilir. Otomotiv, beyaz eşya, inşaat ve makine imalatı gibi sektörlerde kullanılır.

Siyah Sac: Genellikle daha az kritik uygulamalar için veya sonradan yüzey işlemi yapılacaksa tercih edilir.

Fiyat

DKP Sac: Dekapaj işlemi ek bir maliyet getirdiğinden siyah saca göre genellikle daha pahalıdır.

Siyah Sac: Dekapaj işlemine gerek olmadığı için genellikle daha uygun maliyetlidir.

DKP sac, yüzey temizleme işlemi görmüş sıcak haddelenmiş sac iken, siyah sac sıcak haddelenmiş ve herhangi bir yüzey temizleme işlemi görmemiş sac olarak tanımlanabilir. Bu iki sac türü arasındaki temel farklar, yüzey özellikleri, kullanım alanları ve fiyat üzerindedir.

DKP Sac Paslanır mı?

DKP sac, genellikle karbonlu çelikten üretilir ve bu tür çelikler atmosferik koşullara maruz kaldığında paslanmaya eğilimlidir. Paslanma, demirin oksijen ve nemle reaksiyona girerek demir oksit oluşturmasıyla meydana gelir.

Bazı faktörler DKP sacın paslanma hızını etkileyebilir:

Ortamın Nemliliği: Yüksek nemli ortamlar, çeliğin paslanmasını hızlandırabilir.

Kimyasal Maruziyet: Tuzlu su, asitler veya bazlar gibi kimyasallara maruz kalmak paslanmayı teşvik edebilir.

Sıcaklık: Yüksek sıcaklıklar, paslanma reaksiyonunu hızlandırabilir.

Paslanmayı önlemek veya en aza indirmek için DKP sacın yüzeyine bazı koruyucu kaplamalar uygulanabilir. Bu kaplamalar, yağ, boya, galvanizleme veya diğer koruyucu kaplama yöntemleri olabilir. Ayrıca, paslanmaz çelik gibi paslanmaya karşı daha dirençli malzemelerin seçilmesi de bir seçenek olabilir, ancak paslanmaz çelik genellikle maliyeti nedeniyle DKP saca kıyasla daha pahalıdır.
 
DKP Sac Firmaları

DKP sac firmaları seçimi yaparken dikkate almanız gereken bazı kriterler ve öneriler şunlardır:

Referanslar: Firma tarafından sunulan referansları kontrol edin. Diğer müşterilerin memnuniyet seviyesi, firmanın kalitesi hakkında bilgi verebilir.

Ürün Yelpazesi: Firmanın sunduğu ürün yelpazesini inceleyin. Geniş bir ürün yelpazesine sahip firmalar, ihtiyaçlarınıza daha esnek çözümler sunabilir.

Fiyat Politikası: Fiyat tekliflerini karşılaştırın. Ancak, sadece fiyata dayalı bir seçim yapmak yerine, kalite ve hizmeti de dikkate alın.

Teslim Süresi: Firmaların teslim süreleri hakkında bilgi alın. Zamanında teslimat yapabilen firmaları tercih edin.

Teknik Destek: Firmaların müşterilere teknik destek sunup sunmadığını kontrol edin. Teknik destek, ürün seçimi veya uygulama sırasında karşılaşabileceğiniz sorunlarda yardımcı olabilir.

Deneyim: Firmanın sektördeki deneyimi, güvenilirliği hakkında bilgi verebilir. Uzun süredir faaliyet gösteren firmalar, sektördeki değişikliklere ve müşteri ihtiyaçlarına daha aşina olabilir.

Ödeme Koşulları: Firmaların ödeme koşullarını öğrenin. Esnek ödeme koşulları sunan firmalar, bütçenize daha uygun çözümler sunabilir.
 
DKP Sac Fiyatları

DKP sac fiyatları, birçok değişkene bağlı olarak dalgalanabilir. çelik DKP sac fiyatlarını etkileyebilecek bazı ana faktörler aşağıda sıralanmıştır.

Hammadde Maliyeti: Çelik fiyatlarındaki değişiklikler, doğrudan DKP sac fiyatlarını etkiler. Demir cevheri, kok kömürü gibi hammadde fiyatlarındaki değişiklikler bu dalgalanmalara sebep olabilir.

Üretim Miktarı ve Kapasite: Üretim kapasitesi ve talep dengesi, fiyatları etkileyebilir. Yüksek talep dönemlerinde fiyatlar artabilir.

Kalite ve Özellikler: DKP sacın kalitesi, kalınlığı, yüzey işlemleri gibi özelliklerine göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

Nakliye ve Lojistik: Uzak bölgelere gönderim, yüksek nakliye maliyetlerine neden olabilir ve bu maliyetler ürün fiyatına yansıtılabilir.

Döviz Kurları: Dünya çelik piyasası genellikle dolar üzerinden işlem görür. Yerel para biriminin dolar karşısındaki değeri, ithal edilen çelik ürünlerinin fiyatını etkileyebilir.

Global Piyasa Dinamikleri: Dünya genelinde çelik talebi, üretimi ve stok durumları, Çelik DKP sac fiyatları üzerinde etkili olabilir.

Tarifeler ve Vergiler: Çelik ürünlerine uygulanan ithalat tarifeleri veya vergiler, fiyatları yukarıya çekebilir.

Rekabet: Üreticiler arasındaki rekabet düzeyi, fiyatların belirlenmesinde önemli bir rol oynar.

Enerji Maliyetleri: Çelik üretimi enerji yoğun bir süreçtir. Elektrik ve doğalgaz gibi enerji maliyetlerindeki değişiklikler, üretim maliyetlerini ve dolayısıyla DKP sac fiyatlarını etkileyebilir.

Bu faktörlerin her biri, belirli bir zaman diliminde DKP sac fiyatlarının nasıl şekilleneceğini etkileyebilir.  Güncel DKP sac levha fiyatları almak için bizi 0262 658 81 37 numaralı telefondan arayabilir ya da aşağıdaki iletişim formunu kullanabilirsiniz.


Bize Ulaşın T: +90 262 658 81 37-38
E: info@uslularhadde.com
A: Şekerpınar Mah. Marmara Geri Dönüşümcüler Koop. Göktürk Sk. No:51 Çayırova / Kocaeli


Bizi Takip Edin
Facebook Instagram Twitter
Bu site ankaplus Kurumsal Web Tasarım Paket sistemleri ile hazırlanmıştır.
Sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için kişisel verileri koruma politikamız doğrultusunda çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası metnini inceleyiniz.